VIDEOLAR

TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETI HAKYNDA

Balkan welayatynda gowrumi 18 million kub metr bolan taze suw howdany acyldy 11.08.2021

02.09.2021

Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

Ähli hukuklar goralan.