TÄZELIKLER

2023-09-19

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy sentýabrda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň umumy mejlisinde çykyş etdi.

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň tribunasynda häzirki döwrüň esasy meselelerini, ilkinji nobatda parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi güýçlendirmek we daşky gurşaw meselelerini çözmekde Türkmenistanyň eýeleýän orny barada aýdyp geçdi.

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: scwm@online.tm

Ähli hukuklar goralan.