TÄZELIKLER

2024-04-17


Ykdysadyýet

DÝHG agza döwletleriň wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi dowam edýär

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň üçünji güni öz işini üstünlikli dowam etdirýär.

Bu ýerde edilýän çykyşlarda forumyň Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna esasy agza döwletleriň biri hem-de Ýewropadan Aziýa ýük daşamakda möhüm strategik hyzmatdaş bolan Türkmenistanda geçirilmeginiň köptaraply ähmiýeti bellenýär.

Foruma gatnaşyjylar demir ýol pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmekde yzygiderli iş alyp barmaga hem-de DÝHG-ä agza döwletleriň demir ýol edaralarynyň arasynda özara düşünişmegi çuňlaşdyrmak arkaly ynanyşmagy pugtalandyrmaga meýillidiklerini bellediler.

Türkmenistanda geçirilýän iri çäre 22 ýurduň — Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Eýranyň, Owganystanyň, Hytaýyň, Mongoliýanyň, KHDR-niň, Koreýa Respublikasynyň, Laosyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Estoniýanyň, Latwiýanyň, Polşanyň, Çehiýanyň, Slowakiýanyň, Wengriýanyň hem-de ýurdumyzyň wekiliýetlerini jemledi.

salamnews.tm

Täzelikleriň Kategoriýasy

Habarlaşmak üçin

Salgymyz: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 92-nji jaýy
Telefon belgimiz: (99312) 44-83-73
Fax belgimiz: (99312) 44-83-88
E-mail: hemra@sanly.tm

Ähli hukuklar goralan.